От града

VT

Как живее градът ни? Какво се случва в неговите 24 часа? Какво си струва да помним от тези 24 часа, какво да забравим? За какво трябва да сме благодарни? Какво можем да променим?
Сигурно някой вече казва „Нищо”, друг обаче е убеден – „Всичко”. Защо да не опитаме заедно да пишем за това, което се случва във Велико Търново. Снимайте, пишете ни, разказвайте за своите преживявания в този великолепен град. Или за спомените от него, или за носталгията по него, особено, ако днес живеете някъде по света. Така Велико Търново няма да има граници и ще диша с ритъма на всеки един от нас.